główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w naborze na stanowiska animatora sportu w związku z realizacją programu „ Lokalny Animator Sportu” w 2020 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2020 roku

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w planie finansowym na 2020r