główna zawartość
artykuł nr 6

Protokół Nr VII.2019

Protokół Nr VII.2019 z VII sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.03.2019r.

artykuł nr 7

Protokół Nr VI.2019

Protokół Nr VI.2019 z VI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 27.02.2019r.

artykuł nr 8

Protokół Nr V.2019

Protokół Nr V.2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30.01.2019r.