główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 197/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice, oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 196/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały:  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze  stanowisko pracy referent d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze 1 etatu.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 193/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kłomnice.