główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletniego „SENIOR „+ na lata 2015-2020 , edycja 2019, moduł I -utworzenie lub wyposażenie placówki „SENIOR +”

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich wyborczych w 2019 roku.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2019 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia