główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres do 3 miesięcy.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Adamów na czas oznaczony do 3 lat.