główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie umieszczenia reklamy na obiektach będących własnością Gminy Kłomnice na okres do 3 lat.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia