główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała Nr 77/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ulepszenia działań organizacyjnych umożliwiających przyznawanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Gminy Kłomnice oraz publikacja na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach informacji o procedurze składania wniosków o przyznanie świadczenia usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

artykuł nr 47

Uchwała Nr 76/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 48

Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 49

Uchwała Nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

artykuł nr 50

Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową przy drodze powiatowej nr 1029S w m. Pacierzów, gmina Kłomnice.