główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

artykuł nr 47

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

artykuł nr 48

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przebudowę drogi krajowej DK-91 od miejscowości Rudniki do Radomska wraz z budową obwodnicy Kłomnic, ciągów pieszo - rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej.

artykuł nr 49

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku

artykuł nr 50

Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2019