główna zawartość
artykuł nr 41

Uchwała Nr 82/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 81/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 43

Uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 44

Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

artykuł nr 45

Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania.