główna zawartość
artykuł nr 36

Uchwała Nr 87/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 37

Uchwała Nr 86/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie odbudowy dróg gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 38

Uchwała Nr 85/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

artykuł nr 39

Uchwała Nr 84/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 40

Uchwała Nr 83/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.