główna zawartość
artykuł nr 26

Uchwała Nr 97/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

artykuł nr 27

Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 28

Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 29

Uchwała Nr 94/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 30

Uchwała Nr 93/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasa.