główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwała Nr 102/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice - etap I

artykuł nr 22

Uchwała Nr 101/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 23

Uchwała Nr 100/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 99/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 25

Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Sądu Pracy.