główna zawartość
artykuł nr 16

Uchwała Nr 107/XIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 17

Uchwała Nr 106/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 18

Uchwała Nr 105/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa sołectwa Kuźnica wniosku sołectwa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

artykuł nr 19

Uchwała Nr 104/XII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lipicze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku

artykuł nr 20

Uchwała Nr 103/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.