główna zawartość
artykuł nr 11

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

artykuł nr 12

Uchwała Nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

artykuł nr 13

Uchwała Nr 110/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 108/XIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2019-2029.