główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr 52/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

artykuł nr 72

Uchwała Nr 51/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie: dotyczącym rozważenia możliwości utworzenia gminnej rady seniorów oraz dokonania objazdu na terenie całej gminy przez radnych, celem poprawy uciążliwych warunków życia mieszkańców, jakim są nieutwardzone drogi gminne.

artykuł nr 73

Uchwała Nr 50/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie wspólnego wykonania z Powiatem Częstochowskim budowy zjazdów do posesji w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1024S w miejscowości Rzerzęczyce (ul. Skrzydlowska) - Gmina Kłomnice

artykuł nr 74

Uchwała Nr 49/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Rozwoju Gminy na 2019 rok.

artykuł nr 75

Uchwała Nr 48/VI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Finansów, Mienia i Rolnictwa na 2019 rok.