główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Sądu Pracy.

artykuł nr 7

Uchwała Nr 97/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

artykuł nr 9

Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 10

Uchwała Nr 94/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.