główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr 82/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

zmieniająca Uchwałę w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 7

Uchwała Nr 81/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 80/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

artykuł nr 9

Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

artykuł nr 10

Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kłomnice wotum zaufania.