główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku

obrazek
Załączniki:
protokół 31 KB
LPR MB
Załącznik do LPR 304 KB
formularz uwag 42 KB
ogłoszenie 23 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy...

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi za rok 2016