główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 18.12.2017

Dotyczy nieruchomości w obrębie ewidecyjnym Bartkoiwice, oznaczonej jako nr 724 o pow. 050ha

artykuł nr 2

Decyzja Starosty Częstochowskiego z dnia 08.12.2017

Dot. pozwolenia wodnoprawnego - UNIFLORA Sp. z o.o. zs. Częstochowa

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 5 grudnia 2017r.

w sprawie wyłozenia projektów planów miejscowych.

artykuł nr 5

Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego z dnia 14.11.2017

wsprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych.