główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie nr 142/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2016r.

artykuł nr 57

Zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 58

Zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 59

Zarządzenie nr 139/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 60

Zarządzenie nr 138/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2016r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za I półrocze 2016r.