główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 30.07.2015r.

przebudowa mostu w msc. Skrzydlów.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 29.07.2015r.

Przebudowa linii energetycznej Garnek-Karczewice

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 21.07.2015r.

o ponownym wyłożeniu miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 23.06.2015r.

przebudowa linii nN w msc. Kłomnice ul. Nieznanicka.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 17.06.2015r.

Przebudowa mostu w msc. Skrzydlów.