główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie nr 110/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2013r.

artykuł nr 37

Zarządzenie nr 109/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony 5 lat nieruchomości gminnych położonych w Zawadzie i Rzekach Wielkich.

artykuł nr 38

Zarządzenie nr 108/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie : wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat lokalu socjalnego w budynku położonym w Garnku przy ul. Południowej 37.

artykuł nr 39

Zarządzenie nr 107/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przekształcenia lokali socjalnych w lokale komunalne oraz ich wynajęcie na czas nieoznaczony.

artykuł nr 40

Zarządzenie nr 106/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.