główna zawartość
artykuł nr 51

Zarządzenie nr 95/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu i dofinansowania dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Kłomnice do szkół i przedszkoli oraz możliwość zaspokojenia potrzeb transportowych innych osób niepełnosprawnych

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 94/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: oddania w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony terenu działki gminnej pod ustawienie tablicy informacyjno-promocyjnej przez Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 93/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2013r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 92/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2013r.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 91/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 86/2013 z dnia 31.07.2013r w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2013r.