główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

artykuł nr 47

Uchwała nr 113/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 48

Uchwała nr 112/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 99/XIII/2012 z dnia 08.02.2012 o pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 49

Uchwała nr 111/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 50

Uchwała nr 110/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek