główna zawartość
artykuł nr 61

Uchwała nr 99/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

artykuł nr 62

Uchwała nr 98/XIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego