główna zawartość
artykuł nr 41

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.05.2012r

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy OSP Rzerzęczyce

artykuł nr 42

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.05.2012r.

Dotyczy wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb Bartkowice oraz do realizacji na działce nr ewid. 325, obręb Pacierzów.

artykuł nr 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.04.2012r

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 44

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu projektu...

wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu

artykuł nr 45

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 29 marca 2012r

budowa kompleksu boisk sportowych w Nieznanicach