główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.10.2012r.

budowa przyłacza nepowietrzno-kablowego.

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.10.2012 r.

budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zdrowa.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.10.2012 r.

rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Garnek.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2012r.

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2012r.

budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.