główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.11.2012r.

rozbudowa sieci wod-kan. w msc. Zawada, ul. Strażacka.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2012r.

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6.11.2012r.

budowa linii napowietrznej w msc. Skrzydlów.

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2012r.

rozbudowa sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w msc. Zawada.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn.23.10.2012 r.

budowa przepompowni ścików.