główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2012r.

dobudowa kotłowni w Schronisku dla Zwierząt "AS"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 27.12.2012r.

rozbudowa oświetlenia w msc. Skrzydlów ul. Nadrzeczna.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.12.2012r.

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.