główna zawartość
artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 12 stycznia 2011 r.

budowa stacjonarnego gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych