główna zawartość
artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 21 września 2011r

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia.

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 16 września 2011r

Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kłomnicach.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 16 września 2011r

Budowa linii kablowej nN, do realizacji na działkach nr ewid. 1156/1, 172, 398/1, położonych przy granicach miejscowości Chorzenice i Witkowice, przy ul. Głównej.

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICEZ DN. 12 sierpnia 2011r

budowa linii oświetlenia ulicznego 1 kV

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 11 sierpnia 2011r

zmiania sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Zdrowa na budynek biurowo- magazynowy dla GOPS-U oraz wykonanie miejsc parkingowych