główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 20 grudnia 2007r

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego

artykuł nr 2

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

p.n. "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2008"

artykuł nr 3

obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2007

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kłomnice przy ulicy Południowej, Wrzosowej, Brzozowej i Sosnowej

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 23 listopada 2007r

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Garnek

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2007

Budowia kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami w Kłomnicach przy ul. Południowej, Brzozowej, Wrzosowej i Sosnowej ? gmina Kłomnice