główna zawartość
artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 16 sierpnia...

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r) zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu

artykuł nr 17

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n....

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Druk książki Śladami Reszków”.

artykuł nr 18

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n....

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO p.n. „Profilaktyka przeciwalkoholowa – Działania świetlicowe dla dzieci i młodzieży w remizach OSP na terenie Gminy Kłomnice”.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 3 sierpnia 2005r

w sprawie decyzji nr B- 7331-16-0635/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi krajowej (ul. Częstochowskiej) obejmującej przebudowę skrzyżowania drogi krajowej z ul. Strażacką, do realizacji na działkach nr 301, 450, 4

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 28 lipca 2005r

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi krajowej