Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Kłomnice
Gmina Kłomnice
Rodzaj Gmina wiejska

Herb Gminy Kłomnice

Województwo śląskie
Powiat częstochowski
Kod 42-270
Miejscowość KŁOMNICE
Kontakt tel. +48 (034) 328-11-22,
fax. (034) 328-11-21
e-mail: ug@klomnice.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/xif0sg529o
Numer konta BS Kłomnice
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001

wpłaty z tytułu podatków:
76 8264 0002 2000 0000 0039 0147

opłaty za gospodarowanie odpadami:
49 8264 0002 2000 0000 0039 0148

opłaty za wodę i ścieki:
22 8264 0002 2000 0000 0039 0149

NIP 9492138802 
REGON 151397983 
Dane Urzędu Gminy Kłomnice Adres: ul Strażacka 20
NIP: 949-05-32-423
REGON: 000543611
Wójt mgr Piotr Juszczyk
tel. (034) 328-11-22
e-mail: wojt@klomnice.pl
Zastępca Wójta mgr inż. Adam Śliwakowski
tel. (034) 328-11-22
e-mail: wojt2@klomnice.pl
Przewodniczący Rady Adam Worwąg
tel. (034) 328-11-22
e-mail: przew_rady@klomnice.pl
Sekretarz Barbara Mizera
tel. (034) 328-11-22
e-mail: sekretarz@klomnice.pl
Skarbnik Ewa Dąbrowska
tel. (034) 328-11-22
e-mail: skarbnik@klomnice.pl